El petit joglar

El Joan era un petit noiet que vivia amb la seva mare viuda a la epoca medieval. De petit li agradava tocar i compondre musica amb el llaüt. Alguns amics el criticaven dient-li -No arribaras gare lluny, no toques gens bé. La seva mare i el seu millor amic en Xavi li deien-quin plaer pels nostres sentits escoltarte tocar daquest manera,arribaras tant lluny com el teu pare, que era al joglar oficial de la cort de Barcelona. Quan va ser una mica més granl a seva mare i ell van tindre dificultats economiques i el nostre amic en Joan va necesitar deixar els estudis del llaút per  treballar als vespres a una granja. Eren temps difícils però amb esforç en Joan va conseguir continuar els seus estudis del llaüt. Quan va acabar els seus estudis escolars en Joan va ser contratat a la cort de Vallclara. Componia cançons en provençal,catalá,y castellá. Es va fer famos arreu de la peninsula i amb esforç va arribar molt molt lluny……..

Pseudònim: Marques de Sant Cugat